Privacybeleid

Privacybeleid

Julia’s Kibbekule, gevestigd te Zandhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.juliaskibbekule.nl

Zandhuizerweg 6

8389 TB Zandhuizen

06 13221674

Tsjalle Kok is de Functionaris Gegevensbescherming van Julia’s Kibbekule. Hij is te bereiken via info@juliaskibbekule.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Julia’s Kibbekule verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam kind
 • Voor- en achternaam ouder(s)
 • Geslacht kind
 • Geboortedatum kind
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Handtekening
 • School (optioneel)
 • Verwijzer (indien van toepassing)
 • Diagnose (optioneel)
 • Lichamelijke klachten (indien van toepassing)
 • Sociale context
 • Hulpvraag

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Julia’s Kibbekule verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • De gegevens (of een deel daarvan) zullen vermeld staan op het intakeformulier, de facturen, evaluatieformulier, kilometerdeclaratieformulier, in het tussen/eind verslag, de AVG toestemmingsverklaring, overeenkomst of offerte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Julia’s Kibbekule bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Julia’s Kibbekule verstrekt deze gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mondelinge toestemming is hierbij ook geldig.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Julia’s Kibbekule gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Analytische / tracking cookies
Google Analytics

Social Media
Facebook, LinkedIn, Instagram

Recht op inzage, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Julia’s Kibbekule en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@juliaskibbekule.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, voorzien van handtekening en onder vermelding van het adres waarop er contact met je kan worden opgenomen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.


Julia’s Kibbekule neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@juliaskibbekule.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Julia’s Kibbekule neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@juliaskibbekule.nl gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Julia’s Kibbekule en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@juliaskibbekule.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, voorzien van handtekening en onder vermelding van het adres waarop er contact met je kan worden opgenomen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.
Julia’s Kibbekule wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons